CÁC NHÓM TOUR

TÌM TOUR

Tên tour
Số ngày
đến
Giá từ
đến
Đi
về
Địa danh
Có giảm giá

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

MP3 PLAYER:

Trang chủ Bảng giá tour Dịch vụ Danh lam thắng cảnh Tin tức Tìm kiếm Liên hệ

BẢNG GIÁ - LỊCH KHỞI HÀNH

Tên tour
Hạng vé
Giá tour (VND)
PT p.đơn
Vé MB/tàu
Ngày khởi hành
1. PHAN RANG- NINH CHỮ- VỊNH VĨNH HY (3N/2Đ) - đi xe, về xe (MTTN- PR)
Ks 2 sao
2,588,000
400,000
 
 
Ks 2 sao
2,498,000
750,000
Ks 3 sao
2,729,000
600,000
Ks 4 sao
3,262,000
1,000,000
1. NHA TRANG - ĐÀ LẠT 2 (5N/4Đ) - đi xe, về máy bay (MTTN_NT- ĐL2)
Ks 2 sao
3,478,000
500,000
1,655,000
 
Ks 4 sao
5,110,000
2,060,000
Ks 3 sao Loại 1
4,525,000
1,650,000
Ks 3 sao Loại 2
4,015,000
1,170,000
1. NHA TRANG 7 (3N/2Đ) - đi xe, về xe (MTTN_ NT7)
Ks 4 sao
3,368,000
1,260,000
 
 
Ks 5 sao
5,704,000
3,600,000
Ks 3 sao Loại 1
2,804,000
900,000
Ks 3 sao Loại 1
2,918,000
900,000
Ks 3 sao Loại 2
2,668,000
600,000
1. NHA TRANG - ĐÀ LẠT (5N/4Đ) - đi xe, về xe (NT- ĐL1_LỄ)
Ks 2 & 3 sao
4,988,000
1,700,000
 
 
Ks 2 & 3 sao
4,818,000
1,650,000
Ks 3 sao Loại 2
5,200,000
2,100,000
1. ĐÀ LẠT (3N/2Đ) - đi xe, về xe (ĐL5_ LỄ)
Ks 2 sao
3,068,000
800,000
 
 
Ks 3 sao
4,195,000
1,800,000
Ks 4 sao
4,795,000
2,250,000
Ks 2 sao
1,725,000
250,000
 
 
Ks 3 sao
4,995,000
1,400,000
1. ĐÀ LẠT (3N/2Đ) - đi xe, về xe (ĐL5_ TẾT)
Resort 3 sao
3,618,000
1,400,000
 
 
Resort 3 sao
3,388,000
1,100,000
1. NHA TRANG 2 (3N/3Đ) - đi xe, về tàu hỏa (MTTN_ NT2)
Ks 4 sao
3,278,000
1,260,000
 
 
Ks 3 sao Loại 1
2,828,000
900,000
Ks 3 sao Loại 2
2,578,000
600,000
1. CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CÀ MAU - BẠC LIÊU - CẦN THƠ (6N/5Đ) - đi xe, về xe (ĐBSCL6_ LỄ)
Ks 2 & 3 sao
5,238,000
1,350,000
 
 
1. ĐỒNG THÁP- GÁO GIỒNG (1N/Đ) - đi xe, về xe (MN_ĐT)
Tiêu chuẩn
595,000
0
 
 
1. CHÂU ĐỐC - HÀ TIÊN - CÀ MAU - BẠC LIÊU - CẦN THƠ - PHÚ QUỐC (8N/7Đ) - đi máy bay và xe, về máy bay (MN_ ĐBSCL9)
Ks 2 & 3 sao
8,198,000
2,400,000
 
 
Ks 2 & 4 sao
9,788,000
3,700,000
3. HÀ NỘI - NINH BÌNH - NÚI YÊN TỬ - ĐẢO TUẦN CHÂU - VỊNH HẠ LONG - SAPA (7N/6Đ) - đi máy bay, về máy bay (MB_ HN- HL- SP)
Ks 2 sao
7,698,000
1,000,000
2,288,000
 
Ks 3 sao
7,998,000
1,250,000
Ks 4 sao
9,648,000
2,570,000
5. HÀ NỘI- YÊN TỬ- HẠ LONG (2N/1Đ) - đi xe, về xe (MB-HL)
Ks 3 sao
1,950,000
300,000
 
 
Ks 4 sao
2,250,000
600,000
10. HÀ NỘI - SAPA - NINH BÌNH - HẠ LONG (6N/5Đ) - đi máy bay, về máy bay (MB_ HN- SP- HL)
Ks 3 sao
7,798,000
1,250,000
2,288,000
 
Ks 4 sao
9,348,000
2,570,000
11. HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG (4N/3Đ) - đi máy bay, về máy bay (MB_ HN- HL)
Ks 3 sao
4,298,000
950,000
5,994,000
 
Ks 4 sao
5,698,000
2,070,000
12. NHA TRANG- ĐÀ LẠT- ĐÀ NẴNG- HỘI AN- HUẾ- THIÊN ĐƯỜNG (9N/8Đ) - đi xe, về máy bay (NT- ĐL- DN- H- TĐ)
Ks 3 sao
9,364,000
2,145,000
1,541,000
 
Ks 4 sao
11,458,000
3,935,000
13. NHA TRANG- ĐÀ LẠT- ĐÀ NẴNG- HỘI AN- HUẾ (8N/7Đ) - đi xe, về máy bay (NT- ĐL- DN- H)
Ks 3 sao
8,464,000
1,845,000
1,541,000
 
Ks 4 sao
17,565,000
9,210,000
Ks 4 sao
10,558,000
3,435,000
14. NHA TRANG - ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG (7N/6Đ) - đi xe, về máy bay (NT- ĐN- H- TĐ)
Ks 3 sao
6,996,000
2,100,000
1,655,000
 
Ks 4 sao
8,496,000
3,440,000
18. ĐÀ NẴNG - HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG (4N/3Đ) - đi máy bay, về máy bay (MTTN_ ĐN-H-TĐ)
Ks 3 sao
3,698,000
750,000
1,352,000
 
Ks 4 sao
4,648,000
1,550,000