CÁC NHÓM TOUR

TÌM TOUR

Tên tour
Số ngày
đến
Giá từ
đến
Đi
về
Địa danh
Có giảm giá

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

MP3 PLAYER:

Trang chủ Bảng giá tour Dịch vụ Danh lam thắng cảnh Tin tức Tìm kiếm Liên hệ

BẢNG GIÁ - LỊCH KHỞI HÀNH

Tên tour
Hạng vé
Giá tour (VND)
PT p.đơn
Vé MB/tàu
Ngày khởi hành
60. NHA TRANG (4N/3Đ) - đi xe, về xe (NT1_ TẾT TÂY)
Ks 2 sao
3,035,000
825,000
 
 
Ks 3 sao
4,066,000
1,650,000
Ks 5 sao
8,592,000
5,400,000
Ks 3 sao Loại 2
3,192,000
900,000
61. NHA TRANG - ĐÀ LẠT 1 (5N/4Đ) - đi xe, về xe (MTTN- NTĐL1)
Ks 2 sao
3,598,000
500,000
 
 
Ks 4 sao
5,230,000
2,060,000
Ks 3 sao Loại 1
4,645,000
1,650,000
Ks 3 sao Loại 2
4,135,000
1,170,000
61. NHA TRANG - ĐÀ LẠT 3 (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (MTTN_NT- ĐL3)
Ks 2 sao
3,230,000
500,000
 
 
Ks 4 sao
4,980,000
2,060,000
Ks 3 sao Loại 1
4,295,000
1,650,000
Ks 3 sao Loại 2
3,885,000
1,170,000
61. NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4 (4N/3Đ) - đi máy bay hoăc xe Chất Lượng Cao, về xe (MTTN_NT- ĐL4)
Ks 2 sao
2,842,000
375,000
869,000
 
Ks 4 sao
4,077,000
1,890,000
Ks 3 sao Loại 1
3,578,000
1,200,000
Ks 3 sao Loại 2
3,278,000
900,000
62. NHA TRANG - ĐÀ LẠT 3 (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (MTTN_NT- ĐL3)
Ks 2 sao
3,298,000
500,000
1,738,000
 
Ks 4 sao
4,930,000
2,060,000
Ks 3 sao Loại 1
4,345,000
1,650,000
Ks 3 sao Loại 2
3,835,000
1,170,000
64. NHA TRANG 4 (4N/3Đ) - đi xe, về máy bay (MTTN- NT4)
Ks 2 sao
2,702,000
375,000
869,000
 
Ks 4 sao
3,898,000
1,890,000
Ks 3 sao Loại 1
3,298,000
1,350,000
Ks 3 sao Loại 1
3,602,000
1,350,000
Ks 3 sao Loại 2
2,898,000
900,000
65. NHA TRANG 5 (4N/3Đ) - đi máy bay, về máy bay (MTTN- NT5)
Ks 4 sao
3,748,000
1,890,000
1,730,000
 
Ks 5 sao
8,362,000
5,400,000
Ks 3 sao Loại 1
3,148,000
1,350,000
Ks 3 sao Loại 1
3,362,000
1,350,000
Ks 3 sao Loại 2
2,748,000
900,000
67. PHAN THIẾT - ĐÀ LẠT (4N/3Đ) - đi xe, về xe (PT- ĐL_ TẾT 2019)
ks 3 & 4 sao
4,559,000
1,800,000
 
 
69. BUÔN MÊ THUỘT - GIA LAI - KON TUM 1 (5N/4Đ) - đi xe, về xe (MTTN- BMT1)
Tiêu chuẩn
4,760,000
1,010,000
 
 
70. BUÔN MÊ THUỘT- PLEIKU- KON TUM (5N/4Đ) - đi xe, về xe (TẾT 2019_ BMT1 )
Ks 2 & 3 sao
4,839,000
1,200,000
 
 
71. PHAN THIẾT - HẢI ĐĂNG - KÊ GÀ (2N/1Đ) - đi xe, về xe (MTTN_PT2)
Ks 3 sao
1,398,000
300,000
 
 
Resort 3 sao
1,798,000
600,000
Resort 4 sao
2,132,000
850,000
72. HÀNH HƯƠNG CHÂU ĐỐC (1N/1Đ) - đi xe, về xe (TẾT 2019_MN1N/05)
Tiêu chuẩn
1,129,000
0
 
 
73. CAO LÃNH - SA ĐÉC ĐỒNG THÁP MƯỜI- MÙA NƯỚC NỔI (2N/1Đ) - đi xe, về xe (TẾT 2019_MN2N/14)
Tiêu chuẩn
1,269,000
0
 
 
Ks 2 sao
1,544,000
300,000
74. HẬU GIANG- LUNG NGỌC HOÀNG (2N/1Đ) - đi xe, về xe (TẾT 2019_MN2N/13)
Tiêu chuẩn
1,879,000
200,000
 
 
78. BẾN TRE- TIỀN GIANG- VĨNH LONG- CẦN THƠ (2N/1Đ) - đi xe, về xe (TẾT 2019_MN2N/11)
Ks 4 sao
1,989,000
250,000
 
 
ks 3 & 4 sao
4,289,000
950,000
 
 
89. SA ĐÉC- LONG XUYÊN- CHÂU ĐỐC- HÀ TIÊN- RẠCH GIÁ (4N/3Đ) - đi xe, về xe (TẾT 2019_MN4N / 34)
Tiêu chuẩn
3,859,000
900,000
 
 
90. BUÔN MÊ THUỘT - GIA LAI - KON TUM (4N/3Đ) - đi máy bay, về máy bay (MTTN_BMT3)
Tiêu chuẩn
4,115,000
735,000
1,660,000
 
91. VŨNG TÀU- LONG HẢI (2N/1Đ) - đi xe, về xe (VT- LH_ TẾT)
Ks 3 sao
2,618,000
600,000