CÁC NHÓM TOUR

TÌM TOUR

Tên tour
Số ngày
đến
Giá từ
đến
Đi
về
Địa danh
Có giảm giá

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

MP3 PLAYER:

Trang chủ Bảng giá tour Dịch vụ Danh lam thắng cảnh Tin tức Tìm kiếm Liên hệ

BẢNG GIÁ - LỊCH KHỞI HÀNH

Tên tour
Hạng vé
Giá tour (VND)
PT p.đơn
Vé MB/tàu
Ngày khởi hành
100. Bangkok - Pattaya - Muang Boran Mùng 1,2 Tết (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (NN-2015)
Ks 3 sao
11,990,000
0
 
 
100. Bangkok - Pattaya - Muang Boran Mùng 3,4,5Tết (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (NN-2015)
Ks 3 sao
11,990,000
0
 
 
100. Bangkok - Pattaya - Muang Boran Mùng 6 Tết (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (NN-2015)
Ks 3 sao
7,990,000
0
 
 
100. Bangkok - Pattaya - Muang Boran Mùng 7 Tết (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (NN-2015)
Ks 3 sao
6,990,000
0
 
 
100. Bangkok - Pattaya - Muang Boran Mùng 8 Tết (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (NN-2015)
Ks 3 sao
6,690,000
0
 
 
100. Bắc Kinh - Thượng Hải Mùng 2 Tết (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (NN-2015)
Ks 3 sao
18,740,000
3,675,000
 
 
100. Singapore - Sentosa Mùng 1 Tết (4N/3Đ) - đi máy bay, về máy bay (NN-2015)
Ks 3 sao
14,880,000
0
 
 
100. Singapore - Sentosa Mùng 2,3 Tết (4N/3Đ) - đi máy bay, về máy bay (NN-2015)
Ks 3 sao
15,480,000
0
 
 
100. SINGAPORE-MALAYSIA - Tết (6N/5Đ) - đi máy bay, về máy bay (SM-2017)
Ks 3 sao
14,990,000
5,500,000
 
 
100. Malaysia - Singapore Mùng 4 Tết (6N/5Đ) - đi máy bay, về máy bay (NN-2015)
Ks 3 sao
17,280,000
0
 
 
100. THÁI LAN – BANGKOK – PATTAYA (5N4D) (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (NN-tet2017)
Ks 3 sao
7,990,000
2,130,000
 
 
Ks 3 sao
11,690,000
2,130,000
Ks 3 sao
10,690,000
2,130,000
Ks 3 sao
8,990,000
2,130,000
Ks 3 sao
11,690,000
2,130,000
Ks 3 sao
10,690,000
2,130,000
Ks 3 sao
11,690,000
2,130,000
Ks 3 sao
8,990,000
2,130,000
100. HỒNG KÔNG - DISNEYLAND (4N/3Đ) - đi máy bay, về máy bay (HK-TET)
Ks 3 sao
17,990,000
5,000,000
 
 
Ks 3 sao
20,990,000
5,000,000
Ks 3 sao
18,990,000
5,000,000
Ks 3 sao
20,990,000
5,000,000
100. THÁI LAN – BANGKOK – PATTAYA (5N4D) (29 Tết)26/01/2017 – 30/01/2017 (5N/4Đ) - đi máy bay, về máy bay (TL 29Tet)
Ks 3 sao
8,990,000
2,310,000
 
 
100. ĐÀ LẠT 4 (3N/2Đ) - đi máy bay hoăc xe Chất Lượng Cao, về xe (MTTN_ ĐL4)
Ks 2 sao
1,768,000
250,000
 
 
Ks 3 sao Loại 1
2,242,000
780,000
Ks 3 sao Loại 2
1,994,000
520,000
Ks 4 sao Loại 2
2,468,000
900,000
Ks 4 sao Loại 1
2,794,000
1,150,000
101. PHAN THIẾT- ĐÀ LẠT (4N/3Đ) - đi xe, về xe (PT- ĐL_ TẾT)
3 star
5,630,000
1,790,000
 
 
4 star
7,070,000
2,940,000
ks 3 & 4 sao
4,618,000
2,000,000
102. NHA TRANG 6 (3N/2Đ) - đi máy bay hoăc xe Chất Lượng Cao, về xe (MTTN_ NT6)
Ks 2 sao
3,468,000
1,000,000
869,000
 
Ks 4 sao
3,098,000
1,260,000
Ks 3 sao Loại 1
2,648,000
900,000
Ks 3 sao Loại 2
2,398,000
600,000
103. NHA TRANG 3 (3N/3Đ) - đi tàu hỏa, về tàu hỏa (MTTN_ NT3)
Ks 4 sao
2,378,000
630,000
1,440,000
 
Ks 5 sao
7,475,000
5,400,000
Ks 3 sao Loại 1
2,078,000
450,000
Ks 3 sao Loại 2
1,978,000
300,000
104. PHAN THIẾT - TÀ CÚ (2N/1Đ) - đi xe, về xe (PT_ TẾT)
Ks 3 sao
2,348,000
500,000
 
 
Resort 4 sao
2,618,000
800,000
4 star
4,305,000
1,720,000